BLÅ : ​0-2 år

https://img0.custompublish.com/getfile.php/3780988.1850.fdssvqfsvu/DSCN0959_250x188.jpg

Blå avdeling, er en avdeling for barn i alderen 0-2 år. Hos oss er vi opptatt av trygghet og omsorg. Vi bruker god tid på tilvenning og tilknytning, slik at barnet får en så god start som mulig i barnehagen. Vi har fokus på at barna skal kunne utvikle begynnende vennskap, samspillsferdigheter, lekkompetanse, språkferdigheter og motorikk.

GUL ​: 2-3 år

https://img0.custompublish.com/getfile.php/3780991.1850.dxrtwqysws/DSCN0960_250x188.jpg

Gul er en avdeling for barn i alderen 2-3 år. Vi har fokus på barnas lek, samspill og vennskap, både i grupper og i felleskap. Vi er opptatt av å støtte og veilede barn til å regulere egne følelser, samtidig vise empati for andre. Selvstendighet øver vi på gjennom å "klare sjøl". Dette bidrar til mestringfølelse. Vi jobber med ulike prosjekter gjennom året, ut ifra barnas interesser. Vi har en fast turdag i uka, da går vi på turer i nærmiljøet eller til lavvoen våres, hvor vi kan utforske naturern og være fysisk aktive. 

RØD: 3-6 år

https://img0.custompublish.com/getfile.php/3780986.1850.cppwdtqtbt/DSCN0957_250x188.jpg

Rød er en avdeling for de eldste barna, 3-6 år. Vi har fokus på selvstendighet, gode relasjoner og et godt fellesskap med rom for mangfold. Utfordringer som gir mestringsfølelse alene og sammen med andre. Siste året barnet går i barnehagen, har vi førskoleklubb. Vi samarbeider tett med skolene for å sikre en god overgang for barna. Vi tilbyr svømming for førskolebarn, våren før de starter på skolen. Vi har en fast turdag i uken og er veldig glad i nærområdet vårt, som Maihaugen, lysløypa, lavvoen vår, Sportsplassen  og generelt det Lillehammer har å by på!