Bikuben

Bikuben

På Bikuben er det i år 24 barn i alderen 3-5 år.
Avdeling Bikuben og Tusenbeinet er slått sammen dette barnehageåret.
Her jobber Turid, Sara, Stine,Jorunn og Inger Anne. I tillegg jobber Frøydis her to dager i uka.

Fra 1/12 kommer overgangslærer Goro som skal jobbe ut barnehageåret i Holmejordet.
Inger anne er da på avdeling Humla.
 

Telefon direkte: 90960738

Tusenbeinet

Tusenbeinet

Avdeling Tusenbeinet er slått sammen med Bikuben dette barnehageåret. Vi benytter garderober og lekearealer i begge avdelingene.

Se ellers info under avdeling Bikuben

holmejordet_maurtua

Maurtua

På Maurtua er det i år 10 barn i alderen 1-3 år.
Her jobber Unni, Cindy, Merete og Inger Line. 

Telefon direkte: 90910682

Humla avdeling

Humla

På Humla er det 9 barn i år.
Her jobber Antje, Uzma, Mette og Lene.
Fra 15/12-går Uzma ut i permisjon, og vikar for henne blir Britt Agnes.
Telefon direkte: 90905638