Handlingsplanen avslutter arbeidet med forprosjektet «Gudbrandsdalen 2030», som er en oppfølging av «Avtale om en bærekraftig dal», behandlet av Gudbrandsdalstinget i oktober 2021. Arbeidet ble forankret gjennom vedtak i alle de 12 kommunene våren 2022. Planen utgjør første fase i det som tar sikte på å være et langsiktig samarbeidsprosjekt i hele regionen. Handlingsplanen vil danne grunnlag for videre arbeid med konkrete utviklingsprosjekter for bærekraftig omstilling i Gudbrandsdalen. For å sette handlingsplanen og de enkelte utviklingsprosjektene ut i live, er det helt avgjørende med fortsatt engasjement fra kommunene.

Alle må med
-Kommunene i Gudbrandsdalen vil være pådrivere for bærekraftig utvikling og grønn omstilling. For å få til dette trenger vi alle med på laget; de ansatte og folkevalgte i kommunene, næringslivet og lokalsamfunnene. Sammen skal vi utvikle Gudbrandsdalen og ta en lederrolle i arbeidet med bærekraftig utvikling og grønn omstilling i distrikts-Norge, sier Trosholmen.

Hele handlingsplanen kan leses her.