Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
  Lytt til teksten

Barn som pårørende

Barn påvirkes når noen i familien har helseutfordringer. Når familien snakker om sykdommen, skaden eller avhengigheten er det lettere for barn og unge å mestre det som skjer.

Vi har barneansvarlige hos oss, en i hver avdeling. Barneansvarlige har helsefaglig kompetanse og har ansvar for å fremme og koordinere oppfølging av barn som er pårørende til foreldre som får tjenester hos oss.

Vi ønsker å formidle kunnskap, informasjon og veiledning om foreldrerollen. Eventuelle bekymringer for barnet tas opp i samtaler eller med barnet selv. Etter samtykke fra foreldre samarbeider vi med andre instanser i hjelpeapparatet som barnehage, skole, helsestasjon og barneverntjenesten.

Ved bekymring for at barnet utsettes for alvorlig omsorgssvikt meldes bekymring til barnevernet, dette gjøres med eller uten samtykke fra foreldrene. Plikten til å melde bekymring til barnevernet er regulert i lov om barneverntjenester.

Publisert 31.01.2022 av | Oppdatert 22.05.2023
boys-ga5a5feefb_1920[1]

Kontaktinformasjon

Pårørendekoordinator
Heidi Fæste
Telefon: 971 70 318 (hverdager kl. 09:00-15:00)

Skjema