Behandlingslinja rundt gravide og spe og småbarnsforeldre.

En metode for hvordan kommunen og spesialisthelsetjensten skal samarbeide i saker der det er bekymring knytta til foreldrenes psykiske vansker, rus og/eller andre psykososiale utfordringer.

 

https://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/gravide-sped-og-smabarn-0-3-ar-med-psykososial-belastning-bhl#oppnevne-koordinator-og-sette-samarbeid