Innspill til beitebruksplanen sendes postmottak@lillehammer.kommune.no innen 21.oktober.