Hva lærer jeg på kurset?

 • Du vil lære metoder og teknikker som du kan bruke for å håndtere vanskeligheter i arbeid- og privatlivet.
 • Du vil lære mer om sammenhengen mellom belastninger og stress og hvordan dine tanker og måter å håndtere det på påvirker deg.  

Hva må du som kursdeltaker gjøre

Hva forventer vi av deg?

 • Du velger selv hvor mye du vil dele.
 • Du gjør hjemmeoppgavene.
 • Du gir beskjed om du er forhindret fra å komme.

Hva kan du forvente av oss?

 • Alle kursholderne har taushetsplikt.
 • Tilpasset veiledning.
 • Tilgjengelige kursholdere du kan ta kontakt med i løpet av kurset

 

Praktiske opplysninger

Praktiske opplysninger

 • Kurset blir ledet av godkjente kursledere.
 • Kurset går over 8 uker
 • Hver kursdag varer 2,5 time med innlagte pauser.
 • Vi bruker kursboka: «Å mestre belastning» gjennom hele kurset.
 • Etter du har meldt deg på kurset tar vi kontakt med deg for en informasjonsamtale om kurset.
 • Kursboka «Å mestre belastning» koster 500,-
 • Du får tilsendt en anonym spørreundersøkelse på SMS ved kursets slutt

Datoer for kursoppstart 2022

Vår 2022:

19.april klokken 12:30 - 15:00 Sted: Fåberggata 128  (Kurset er fulltegnet)

Høst 2022:

22. september klokken 12:30 - 15:00 Sted: Fåberggata 128 

Om belastningsmestring (veiledet selvhjelp)

KiB er bra for helsa! Rådet for psykisk helse