Kriseledelse i Lillehammer kommune består av ordfører, kommunedirektør, eiendomssjef, kommunalsjefer, økonomisjef, HR-sjef, kommuneoverlege, kommunikasjonssjef og beredskapskoordinator. En representant fra politiet vil normalt være til stede.