Beredskapsrådet er sammensatt av kommunens kriseledelse, supplert med representanter for interne og eksterne faginstanser.
Beredskapsrådet har da i tillegg til kriseledelsen representanter fra:

 Politiet: Stasjonssjef Lillehammer politistasjon
 Lillehammer Region Brannvesen
 Regionalt landbrukskontor
 Oppland Sivilforsvarsdistrikt
 Mattilsynet
 HV/Forsvaret ved Områdeleder HV-Lillehammer Oppfølgingsområde 05205
 NAV Lillehammer
 Sykehuset Innlandet, Lillehammer
 Lillehammer Røde Kors
 Sanitetsforenings omsorgsberedskap.
 Kirken, Prosten i Sør Gudbrandsdal
 Fylkesmannen i Innlandet (observatør)