Beredskapsrådet innkalles normalt to ganger årlig, og forøvrig når ordfører finner det nødvendig / hensiktsmessig. 

Beredskapsrådet er sammensatt av kommunens kriseledelse, supplert med representanter for interne og eksterne faginstanser.

Beredskapsrådet har da i tillegg til kriseledelsen representanter fra:

 • Politiet: Stasjonssjef Lillehammer politistasjon
 • Lillehammer Region Brannvesen
 • Regionalt landbrukskontor
 • Oppland Sivilforsvarsdistrikt
 • Mattilsynet
 • HV/Forsvaret ved Områdeleder HV-Lillehammer Oppfølgingsområde 05205
 • NAV Lillehammer
 • Sykehuset Innlandet, Lillehammer
 • Lillehammer Røde Kors
 • Sanitetsforenings omsorgsberedskap.
 • Kirken, Prosten i Sør Gudbrandsdal
 • Statsforvalteren i Innlandet (observatør)