Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Besøkshjem / Å være besøkshjem

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Å være besøkshjem innebærer at du tar imot barn eller ungdom én eller flere helger per måned. Det er viktig at du er en trygg og stabil voksen med husrom og hjerterom. Besøkshjem er et frivillig hjelpetiltak og en støtte til de familiene som har lite nettverk eller ekstra stor omsorgsbyrde.

Besøkshjemmet skal ikke erstatte barnets hjem hos sine biologiske foreldre.

Kommunen vil vanligvis søke etter besøkshjem når det er behov. Du kan også henvende deg til kommunen på eget initiativ.

Besøkshjem blir vanligvis ansatt i kommunen med rett til sykepenger, feriepenger og opparbeidelse av pensjonsrettigheter.

Se eventuelle ledig stilling på www.lillehammer.kommune.no under stilling ledig, eller ta kontakt med teamleder for tiltaksteamet på telefon 904 04 266, eller per epost til laila.myklebust@lillehammer.kommune.no

Målgruppe

Enslige, par og barnefamilier.

Kriterier/vilkår

Det stilles ingen krav om at du har formell utdanning for å være besøkshjem. Det legges størst vekt på at du er personlig egnet. Du kan gjerne ha egne barn.

For å bli godkjent, må du legge fram tilfredsstillende politiattest. Det kan kreves politiattest også fra andre som bor eller oppholder seg i hjemmet.

Personer som skal være besøkshjem må også levere en legeerklæring om at de har god fysisk og psykisk helse, samt signere en taushetserklæring.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og forskrifter

Se spesielt barnevernsloven kapittel 3 Hjelpetiltak og og § 12-11 - Krav om politiattest

Lover

Barnevernsloven

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Dersom du ønsker at ditt barn skal få motta denne tjenesten, så send en søknad til barneverntjenesten.

Dersom du ønsker å være besøkshjem, så send en kort søknad om dette til barneverntjenesten.

Skjema

Egenpresentasjon for besøkshjem, se linken.

Søknadsskjema for besøkshjem

Søknaden sendes til

Barneverntjenesten
Postboks 986
2626 Lillehammer
postmottak@lillehammer.kommune.no

 

Saksbehandling

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Servicetorget
Telefon:61 10 77 00
Epost:servicetorget@lillehammer.kommune.no
Postadresse:Postboks 986 2626 LILLEHAMMER
Besøksadresse:Storgata 51 2609 LILLEHAMMER

Andre opplysninger

Oppdatert:2021-08-03 12:37
Gyldig fra2021-08-03
Gyldig til2023-08-01