I Lillehammer kommune markeres mobilitetsuken med bilfri dag lørdag 22.september. Vi oppfordrer byens innbyggere til å velge kollektivt, gange eller sykkel fremfor bil denne dagen. I den forbindelse vil du kunne ta bussen for 10 kr hele dagen. Les mer om dette på Opplandstrafikk.no.

Lillehammer kommune har som målsetting at en stor del av veksten i transportbehovet skal skje ved gange og bruk av sykkel og kollektivtransport. For å klare dette, jobber vi systematisk og målrettet med tiltak for miljøvennlig transport, spesielt innen sykkel og gange. For mange har bilbruken blitt en vane, og det er derfor viktig å synliggjøre de alternativene som finnes slik at den enkelte skal kunne velge miljøvennlig tranport når de har mulighet.

Synes du det er mange bratte bakker i Lillehammer og derfor velger bilen? Da kan du låne el-sykkel gratis av kommunen i 3 uker ved å melde deg på her.