Blå Kors Kompasset tilbyr terapi, rådgivning og undervisning til unge mellom 14 og 35 som har foreldre med alkohol- eller andre rusproblemer. Vi hjelper deg både hvis det er rusproblemer i familien, eller om det har vært det. Det er vanlig å ta med seg problemene selv om du har flyttet hjemmefra, eller at din far eller mor er død. I familien med rusproblemer er det misbrukeren som stjeler oppmerksomheten. Hos oss handler det om deg og ditt liv. Om hva du ønsker å forandre for å komme videre.

Hvis du vokste opp i en familie med alkoholproblemer, kan du ofte føle deg alene eller usikker sammen med andre mennesker. Mange i din situasjon har det slik.

 

Du finner mer info om tilbudet og hvor vi holder til på vår hjemmeside www.kompasset.org. Tilbudet er gratis og det er ingen krav til henvisning.