Hvilke tilbud kan jeg få?

Vi gir ulike typer bo-veiledning tilknyttet kommunale og private leiligheter. Tilbudet du får gis på bakgrunn av din livssiutasjon og dine behov. Noen av våre tilbud kan være:

Trening i å mestre utfordringer hjemme eller i nærmiljøet: 

  • tilpasset oppfølging,
  • støtte og trening på de utfordringene du opplever.
  • Målet

 

Praktisk botrening i egen bolig:

  • Kostholdsveiledning inkludert planlegging og gjennomføring av innkjøp og matlaging
  • Veiledning i hverdagsøkonomi.
  • God døgnrytme og struktur i hverdagen.
  • Følge opp de avtaler og oppgaver man har i hverdagen.

Målet for tilbudene er at du i størst mulig grad skal bli selvhjulpen og at du skal føle deg trygg og trives i dine omgivelser.

Hvor henvender jeg meg for å få tilbud om bo-oppfølging?

For å få tilbud tilknyttet din bo-situasjon må du sende søknad til Tildelingsenheten for helse- og sosialtjenester. Du kan sende søknaden selv eller du kan be din behandler, fastlege eller pårørende sende inn søknaden. Søknadskjema finner du her. 

Jeg trenger bolig, kan dere ordne dette?

Nei, du må søke om kommunal bolig til Tildelingsenheten for helse- og sosialtjenester

Hva koster tjenesten?

Tjenesten er gratis.