www.lillehammer.kommune.no

  Lytt til teksten

Bo-oppfølging

Vi har to team og teamene jobber etter en recovery-orientert praksis som fokuserer på hva som er viktig for at du skal ha et bedre liv. Vi ønsker å utforme din tjeneste i tett samarbeid med deg, hvor dine ønsker og behov er sentrale for oppfølgingen. Begge teamene samarbeider med resten av avdelingene i tjenesteområdet psykisk helse og rus for å sikre et mest mulig helhetlig oppfølgingsløp for deg. Det kan for eksempel være tilbud om kurs, temamøter, likepersonsaktiviteter med brukerorganisasjoner og lignende.

Det er viktig for oss å vite hvordan du opplever oppfølgingen vi gir. Vi sender ut en anonym brukerundersøkelse for å sikre tilbakemeldinger fra alle som mottar tjenester fra ambulant-team og mestringsteamet. Les mer om brukerunderøskelser  her. Vi inviterer også inn til dialogmøter hvor vi drøfter ulike tema. Det er 2 - 4 dialogmøter i året. 

Publisert 12.03.2018 av | Oppdatert 19.04.2021
Gatebilde, Lillehammer

Foto: Esben Haakenstad

Kontaktinformasjon

Tildelingsenheten
Storgata 51
Telefon: 610 50 548  klokken 9.00-11.00 og 13.00-15.00 på hverdager

Skjema