Godkjenning
For å gifte deg må du få godkjenning fra Skatteetaten (Folkeregisteret), papirene fyller du ut her. Utfylte papirer kan sendes elektronisk eller per post 

Dersom du sender pr. post, er adressen:
Skatteetaten
Boks 9200 Grønland
0134 Oslo

Prøvingsattest
Deretter mottar brudeparet en prøvingsattest, som stadfester at vilkårene for å inngå ekteskap er oppfylt. Denne må paret selv, i god tid før vielsen, sende til den kommunen hvor de ønsker å bli viet, sammen med sitt ønske om når vielsen skal foregå. Kommunen vil deretter ta kontakt for å avtale tid og det praktiske for øvrig i forbindelse med vielsen. Alternativt kan det krysses av for at den sendes direkte til vigselskommunen når søknad om å gifte seg fylles ut.

Prøvingsattest sendes til:
postmottak@lillehammer.kommune.no eller Lillehammer kommune, postboks 986, 2626 Lillehammer

I kommunene har ordfører og varaordfører vigselsmyndighet etter loven. I tillegg har kommunestyret i Lillehammer delegert vigselsretten til kommunedirektør, kommuneadvokat og HR-sjef. Vielsen skjer i  eget rom i 2. etg. i rådhuset. Fortrinnsvis ønsker vi at vielser skal skje innenfor arbeidstiden. 

Det er gratis å gifte seg i Lillehammer kommune.

Har du behov for ytterligere informasjon, ta kontakt med Servicetorget, tlf. 61 10 77 00.