Godkjenning
For å gifte deg må du få godkjenning fra Folkeregisteret, papirene fyller du ut her. Utfylte papirer kan sendes elektronisk eller per post 


For Lillehammer og Østlandet forøvrig er adressen:

Skatt Øst ..(kommunenavn)
Boks 1705 Valaskjold
1705 Sarpsborg

Prøvingsattest
Deretter mottar brudeparet en prøvingsattest fra Folkeregisteret, som viser at de oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Denne må paret selv, i god tid før vielsen, sende til kommunen, sammen med sitt ønske om når vielsen skal foregå. Kommunen vil deretter ta kontakt for å avtale tid og det praktiske for øvrig i forbindelse med vielsen.
Det er ordfører og varaordfører som har vigselsmyndighet etter loven. I tillegg har kommunestyret i Lillehammer delegert vigselsretten til rådmann, kommuneadvokat og HR-sjef. Vielsen skjer i  seremonirom i 2. etg. i rådhuset. Det er gratis å gifte seg i Lillehammer kommune.

Prøvingsattest sendes til:
postmottak@lillehammer.kommune.no
eller
Lillehammer kommune, postboks 986, 2626 Lillehammer

Har du behov for ytterligere informasjon, ta kontakt med Servicetorget, tlf. 61 05 05 00.