Praktisk botrening i egen bolig

Praktisk botrening er veiledning og trening i forhold til de delene av det å bo selvstendig som man har utfordringer med. Dette kan for eksempel være råd og veiledning om ernæring, bistand til planlegging og gjennomføring av innkjøp og matlaging, holde hus, utstyr og klær i orden, håndtere økonomi, håndtere medisiner, ha en god døgnrytme, holde struktur så man får fulgt opp de avtaler og oppgaver man har i hverdagen. Målet er at du i størst mulig grad skal bli selvhjulpen. 

Samtaleoppfølging

Meningsfylt innhold i dagene og nettverk er sentrale elementer for å oppleve god livskvalitet. Vi kan tilby både samtaler hvor dette er tema og hvor du får hjelp til å sette opp mål og plan for å oppnå det du ønsker. Vi kan også hjelpe deg å gjennomføre de aktiviteter som er ønskelig eller nødvendig for å nå dine mål. Dette kan for eksempel være å komme i kontakt med miljøer eller aktiviteter som du er interessert i eller å hjelpe deg i gang på de arenaene du måtte ønske. 

Opprette og koordinere samarbeid med andre instanser

Vi samarbeider tett med alle de instanser som er relevante for den enkelte, for å sikre og bidra til koordinert og helhetlig tilbud. Vi kan også hjelpe deg å komme i kontakt med instanser du tenker du trenger kontakt med, eller å fortsatt opprettholde nødvendig kontakt med de du har tjenester fra. Eksempler på aktuelle samarbeidsparter er fastlege, spesialisthelsetjeneste, NAV.