Bruk av loggbok

Når du har en magefølelse for et barn eller det er forhold du reagerer ved hos et barn, ta den uroen på alvor. Bruk tid på å skrive ned og loggføre dine bekymringer så systematisk og konkret som mulig.

  • Hva er det som gjør deg bekymret?

  • Hva har du sett eller hørt?

  • Har vedkommende sagt eller gjort noe?

  • Hva i samspillet foreldre og barn gjør deg bekymret?

  • Hvordan inngår barnet i sosiale relasjoner med andre barn?

  • Hvordan er barnets fysiske tilstand?

  • Hvordan er barnets selvtillit og oppfatning av egenverd?

  • Hvordan er utviklingen relatert til alder?

  • Hvor lenge har du vært bekymret?