Når du har en magefølelse for et barn eller det er forhold du reagerer ved hos et barn, ta den uroen på alvor. Bruk tid på å skrive ned og loggføre dine bekymringer så systematisk og konkret som mulig.

  • Hva er det som gjør deg bekymret?
  • Hva har du sett eller hørt?
  • Har vedkommende sagt eller gjort noe?
  • Hva i samspillet foreldre og barn gjør deg bekymret?
  • Hvordan inngår barnet i sosiale relasjoner med andre barn?
  • Hvordan er barnets fysiske tilstand?
  • Hvordan er barnets selvtillit og oppfatning av egenverd?
  • Hvordan er utviklingen relatert til alder?
  • Hvor lenge har du vært bekymret?