Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Det mest interessante og givende nyhetsbrevet garantert fritt for spam og dårlige salgtriks! Nyhetsbrevet når mailboksen din om du legger igjen e-postadressen din via lenken:  

Registrer din e-post adresse her

E-postadressen vil ikke bli brukt i andre sammenhenger, og du kan når som helst melde deg av om du ikke ønsker informasjon tilsendt på e-post. 

Brukerorganisasjoner

Vi ønsker et tettere samarbeid med lokale brukerorganisasjoner og andre frivillige organisasjoner/stiftelser innen psykisk helse og rus. Vi håper å starte en samarbeidsarena med lokale brukerorganisasjoner, dette i tillegg til den enkelte kommunes brukerråd/forum.
 
Hva kan samarbeide inneholde?
Søknad til midler som f.eks Helsedirektorates tilskuddsordninger.
Rekruttering og veiledning av brukerrepresentanter
Gjensidig utatredet informasjon om aktiviteter til innbyggere
Igangsetting av likepersonsaktiviteter
 
Ta kontakt med oss for mer informasjon: kompetansebank@lillehammer.kommune.no
 

Om brukermedvirkning

Brukermedvirkning betyr at tjenestetilbudet så langt som mulig skal utformes i samarbeid med pasient, bruker og pårørende. Brukermedvirkning har egenverdi, terapeutisk verdi og er et virkemiddel for å forbedre og kvalitetssikre tjenestene.

Ditt behov, ønsker og vurderinger skal legges til grunn ved valg av behandling og tjenestetilbud. Tjenestene skal gi faglig baserte råd og nødvendig informasjon om tilbud og behandling, slik at du er kjent med eventuelle konsekvenser av valgene dine. Les mer om brukermedvirkning på Helse Norge.