Bipolarforeningen

Bipolarforeningen  våren 2019.docx.png

 

Følg med på foreningens kalender

Les mer om foreningens åpne treff her

Brukerforum

Lillehammer kommune har et eget Brukerforum for psykisk helsearbeid og rusomsorg. Representanter fra pasient- og pårørende organisasjoner innen psykisk helse og rus blir invitert til Brukerforums møter. 

Mandat for Brukerforum:

  • Brukerforum skal sikre at kommunenes satsingsområder og prioriteringer blir drøftet med brukerorganisasjonene.

  • Brukerforum skal sikre at synspunkter fra organisasjonene blir tatt med i kommunenes tjenesteutvikling.

  • Brukerforum skal være et sted for gjensidig informasjon og drøfting av aktuelle problemstillinger.

  • Brukerforum kan diskutere regelverk og rutiner som berører tjenestetilbudet.

  • Brukerforum avholdes 2 ganger pr år – en vår og en høst.

Kontaktinformasjon: 

Leder for psykisk helsearbeid og rusomsorg:  Anne Karin Lien   telefon: 926 35 464  e-post:  anne.karin.lien@lillehammer.kommune.no 

Anne Karin Lien har ansvar for innkalling, dagsorden og referat. Om organisasjonene har innspill til temaer og forslag til aktuelle saker meldes inn til Anne Karin Lien. 

FRI Innlandet - møteplass og nettverk

Et pusterom i hverdagen Møteplasser og nettverk

FRI Innlandet ønsker deg velkommen til uformelt skeivt treff på Villa Utsikten den første mandagen i måneden.

Enten du er lesbisk, homo, bifil, trans, skeiv, eller faller utenfor de tradisjonelle kjønnsbåsene, og uavhengig av om du er åpen eller i skapet – du er hjertelig velkommen til å stikke innom og slå av en prat 🙂 Villa Utsikten gir oss en trygg sosial ramme for aktiviteter og uformelle treff.

Sted: Villa Utsikten, Storgata 9B, Lillehammer.
Tid: Første mandagen i måneden, fra 18.00 – 21.00
Første treff blir i september 2019, med planer om månedlig treff deretter.

Ta gjerne med strikketøyet og snakketøyet . Vi har kortstokker og terninger. Husk tøfler eller innesko, men du kan også gå i sokkelesten.

Kontaktpersoner og primus motor for treffene er Britt og Toril. Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål:
Britt: 911 98 226
Toril: 958 98 531

Velkommen skal du være.

Late Bloomers - medlemsmøter

Late bloomers medlemsmøter.png

Mental Helse

Mental helse Lillehammer, Øyer og Gausdal har sine styremøter på Villa Utsikten. De lager aktiviteter og møter for sine medlemmer i regionen. De samarbeider med Villa Utsitkten om Verdensdagen for psykisk helse som markeres hvert år den 10. oktober.

Julebordet på Villa Utsikten arrangeres sammen med Mental Helse LØG.

Les mer om Mental Helse her

Spiseforstyrrelsesforeningen - SPISFO

Tilbud 2019.png

Tilbud 2019.pdfTilbud 2019.pdf