Hører du hjemme i Lillehammer kommune kan du få utstyr enten på Legevakta, eller Rustjenesten - Utleveringssted Gamleveien 101

Utstyr som er tilgjengelig: 

Sprøyter og kanyler
Røykefolie
Askorbinsyre
Kokekar med filter
Desinfeksjonstørk
Oppbevaringsbokser for brukte nåler

Utdeling av brukerutstyr reduserer risikoen for overdose og andre helseskader. Det er god vitenskaplig dokumentasjon for den smitteforebyggende effekten av å dele ut rent brukerutstyr.  

Helsedirektoratet anser at det følger av lov, at alle landets kommuner skal ha ordninger som gjør brukerutstyr for injeksjon gratis, og enkelt tilgjengelig for alle injiserende stoffmisbrukere som bor, eller midlertidig oppholder seg i kommunen.