I 1827 fikk Lillehammer kjøpstadsrettigheter, som den første av byene rundt Mjøsa. Nærmere bestemt 7. august 1827. Denne hendelsen dannet grunnlaget for Lillehammers 100-årsjubileum i 1927 og Lillehammers 150- årsjubileum i 1977. Nå er det duket for 200-årsjubileum!

Tre ting skal prege Lillehammer i årene fram mot byjubileet, under feiringen og i årene etter: 

 • Bolyst
 • Besøkslyst
 • Investeringslyst

Nå i oppstarten er det en styringsgruppe, eller jubileumskomité om du vil, som planlegger og setter noen rammer for jubileet. Senere vil alle innflyttere, utflyttere, besøkende og andre som har en stor eller liten tilknytning til Lillehammer bli en viktig del av planleggingen og gjennomføringen. Vi gleder oss til å se hva vi kan få til sammen for å markere den flotte byen og kommunen vår!

Logo for byjubileet

Mot slutten av 2022 hadde vi en utlysning etter bidrag til logo for byjubileet. Vi vil at dere skal være med og utforme logoen som skal pryde jubileet! Vi fikk inn mange fine bidrag, og er nå i prosess med en jury som skal velge ut hvilke bidrag vi sender til grafisk utforming hos et byrå. 

Takk til alle som sendte inn - vi kommer snart tilbake med hvordan logoen blir!

Styringsgruppen

Formannskapet ga 1. juni 2021 ordføreren i oppdrag å sette sammen en jubileumskomité for byjubileet i 2027. I oktober ble mandatet for styringsgruppen lagt fram for formannskapet, og ble godkjent. Deretter kunne formannskapet komme med forslag til hvem de så for seg at kunne sitte i styringsgruppen. Gruppe med mennesker står i en trapp, styringsgruppen til byjubileet.

Styringsgruppen for Lillehammers byjubileum består av:

 • Even Aleksander Hagen
 • Ingunn Trosholmen
 • Jostein Skurdal
 • Fatemeh Ekhtesari
 • Kristine Mythen Baardseth
 • Frode Svarstad
 • Grethe Borgen
 • Fredrik Frisenberg
 • Trond Johnsen
 • Merethe Sandum
 • Cathrine Thorshaug Wang
 • Morten Grongstad
 • Guro Renolen Brandtzæg
 • Annette Røsjorde
 • Silje Owrenn
 • Kjetil Schonhowd
 • Jens Uwe Korten
 • Laila Bokhari 
 • Olav Brostrup Müller

Gruppen er satt sammen av et mangfold som skal ivareta alle deler Lillehammer. Medlemmene har blitt meldt inn som forslag til å sitte i en slik gruppe, enten i kraft av rollen sin eller engasjementet de har for Lillehammer.