Fase en har blant annet resultert i et bredt kunnskapgrunnlag som er et godt utgangspunkt når kommunene nå har besluttet å videreføre samarbeidet.  Derfor gikk kommunene sammen om en ny søknad om å delta i programmets fase to.  Søknaden er innvilget og regionen har takket ja til videre deltagelse med prosjektet By og fjell - moderne bosetting som grunnlag for utvikling og verdiskaping. Se egen nettside.

 

Byregionprogrammet_illustrasjon_stor