Du som er barn eller ungdom under 18  år eller forelder, kan nå ta kontakt på chat med våre ansatte som til daglig arbeider med barn og unge. På chat-tjenesten kan du dele erfaringer og bekymringer, og du kan få råd og veiledning om hvordan du kan skape en god hverdag, og du er helt anonym. Du finner chat-tjenesten nederst til høyre på denne siden.
Hvis du foretrekker å ringe kan du nå oss på kontakttelefon for barn, unge og foresatte på telefonnummer
902 15 553.

Både chat og telefon har åpningstid:
Mandag – fredag kl 12 – 20
Lørdag – søndag kl 10 – 14