Om skolen

Sammen om læring! – vårt verdigrunnlag

Åretta legger til rette for en best mulig faglig og sosial utvikling for den enkelte i et godt psykososialt og inkluderende læringsmiljø!

Årettas virksomhet er først og fremst verdiforankret. Vi mener at tydelig verdistyring reduserer nødvendigheten av ren regelstyring.

Kjerneverdier:

Trivsel: (trygghet, entusiasme og glede)

Tillit: (fellesskap, lojalitet, samhold og åpenhet)

Dyktighet: (profesjonalitet, kompetanse, innsatsvilje og evne)

Respekt: (likeverd, rettferdighet og demokrati)

Vårt arbeid på Åretta kjennetegnes derfor av at:

 • Alle elever blir behandlet med likeverd, alle blir møtt med positive forventninger, og alle opplever mestring i skolehverdagen.
 • Elevene har medansvar for sin skolehverdag og kan påvirke dens innhold.
 • Vi ikke tolererer mobbing!
 • De voksne på skolen opptrer som gode forbilder, og arbeider hele tiden for å gjøre hverandre bedre.
 • Vi mener elever lærer best i samhandling med andre, og at vår pedagogikk og didaktikk baserer seg på dette.
 • De foresatte er de viktigste voksne i ungdommenes utvikling, og skolens viktigste samarbeidspartnere.
 • Personalpolitikken preges av åpenhet og demokratisk behandling.

Satsningsområder 2023-2024

Ungdommene lærer best sammen med andre i et fellesskap de trives i. Fellesskapende didaktikk vil derfor i år, som i fjor, være en overskrift for utviklingsarbeidet vårt. Fellesskapende didaktikk handler om at den pedagogiske praksisen skal bidra til fellesskap i klassen og motvirke utenforskap og mobbing. Kollegiet på skolen skal jobbe godt sammen for at elevene skal jobbe godt sammen – vi skal dele og videreutvikle god praksis.

En del av dette er at vi videreutvikler fagdagene våre i norsk, matematikk og engelsk, tidligere kalt tentamen. Målet er at fagdagen skal være en dag for læring, ikke bare for vise hva man kan, hvor man både jobber sammen, individuelt, praktisk og teoretisk med faglige temaer. Dette er i tråd med at vurdering for læring er viktigere enn vurdering av læring. Derfor bruker vi heller ikke karakterer i undervegsvurderingen.

Åretta ble i år en UNESCO-skole. Det er vi stolte av. Ved å være en del av UNESCOs skolenettverk forplikter vi oss til å jobbe etter deres verdier, noe som samsvarer bra med det vi står for. Vi får også gode muligheter til å få faglig påfyll, idéer, ressurser og kompetanseheving gjennom å være en UNESCO-skole, noe vi vil dra nytte av. 

Kontakt oss

Bruk i hovedsak Visma Flyt Skole for kontakt med lærerne. 

Undervisningstider:
Mandag       08.10 - 14.10
Tirsdag        08.10 - 13.00
Onsdag       08.10 - 13.00
Torsdag       08.10 - 14.10
Fredag        08.10 - 14.10

Åpningstider: 
Mandag - fredag 08.00-15.00

Kontoret er betjent: 
Mandag, onsdag, fredag 08.00-15.00
Tirsdag 08.00 - 13.30
Torsdag, 08.00 - 14.00

Telefon:

Skolens sentralbord: Hilde Ringom Dahle 61 10 78 38

Rektor: Tor Homb 61 10 78 71 - mob 467 82 762

Inspektør: Tove Galde 61 10 78 72 - mob 988 59 054

Trinnleder 10.trinn: Lars Lundgren Torgersen mob 936 46 236

Trinnleder 9.trinn: Johanne Stafseth mob 971 92 062

Trinnleder 8.trinn: Erik Mæhlum mob 996 41 692

Sosiallærer: Anne Mette Dahl61 10 77 43 - mob 402 80 480

Rådgiver: Marte Natvig Avelange - 61 10 78 73 - mob 922 64 309

Oversikt over alle ansatte

Følg oss på Facebook: https://www.facebook.com/aaretta/

Kontaktlærere

Bruk i hovedsak Visma Flyt Skole for kontakt med lærerne.  

10. trinn - 143 elever

Kontaktlærere:

10 A: Hilde Nordby og Solfrid Jensen

10 B: Ragnhild Falkenberg 

10 C: John Ljøkjel og Marianne Lisle

10 D: Magnus Løndal og Håvard Bakken

10 E: Pål Braadland Voytovich og Gro Kvinlog Genlid

 

9. trinn - 136 elever

Kontaktlærere:

9 A: Eirik Røraas  og Kristine Olsen

9 B:  Anne Kari Gutsveen og Marit Storvik

9 C:  Heidi Engblom og Ola Røkke Hulbækdal

9 D:  Tor-Olav Sveinhaug og Amelie Gabarre

9 E: Bjørn Karusbakken og Klara Retterholt

 

8. trinn - 136 elever

Kontaktlærere:

8 A: Ida Hjerkinn og Synne Storlien

8 B: Ingrid Brekke Frostad og Sunniva Sletmoen

8 C: Arnstein Håvik og Sverre Hans Lie 

8 D: Mathias Solberg og Helene Bergane

8 E: Espen Bakken og Berit Melkild 

Foreldrekontakter og FAU

FAU er forkortelsen fra Foreldrerådets arbeidsutvalg. Alle foreldre som har barn på Åretta er medlemmer av foreldrerådet. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg, og FAU fungerer som et styre for foreldrerådet.

FAU skoleåret 2023/2024

 • Leder: Mette Gjendem Lien
  Kontaktinformasjon
  Mailadresse: metteglien@hotmail.com
  Telefon: 917 30 731
 • Kasserer og SU/SMU representant: Vegard Brude Wærås
 • KFU: Stian Hauge
 • Sekretær: Kristin Prestrud
 • Medlem: Lars Erik Solbraa
 • Medlem: Nina Helena Jeanette Flugsrud
 • Varamedlem: Inge Hermanrud

Er du representant i FAU, foreldrerepresentant for klassen eller bare generelt interessert i å påvirke skolehverdagen, så bør du holde deg oppdatert på foreldrenettet.no

Vedtekter for foreldreutvalget ved Åretta.

 

FAU-referater skoleåret 2023-24:

Referat 30.10.2023 (DOC) (PDF)

Referat 11.12.2023

Referat 22.01.2024

Referat 11.03.2024

FAU-referater skoleåret 2022-23:
Referat 05.10.22.pdf

referat 16.11.22.pdf

Referat FAU Åretta 11.01.23.pdf 

Innkalling til årsmøte 5.6.23

FAU-referater skoleåret 2021-22: 
20.10.21

20.1.22 

15.3.22 

9.5.22 

Årsmøte 7.6.22

Helsesykepleier

Helsesykepleier Ellen Jota - 90856 956

Mandag, onsdag, torsdag og fredag 08-14.

Mail:  ellen.jota@lillehammer.kommune.no 

Skolehelsetjenesten er en lovpålagt tjeneste til alle barn, ungdom og deres foreldre.

Skolehelsetjenesten har hovedfokus på helsefremmende og forebyggende arbeid. For mer informasjon om skolehelsetjenestens arbeid og tilbud, se her. 

Elever, foreldre og lærere er velkommen til å ta kontakt for samarbeid om elevenes helse og trivsel.

 

Logo U.dir nullmobbing

Realfagsparken

Realfagparken er et arkitektonisk konsept for å inspirere elevene til å lære matematikk og naturfag. Det er elementer fra pensumet i matematikk og naturfag som både arkitektoniske og pedagogiske elementer i skolens fellesarealer - både inne og ute.

 

Objektene skal reflektere tidløse temaer fra pensum. Lærerne vil finne Realfagparken nyttig for bruk i undervisningen. Men den vil være virksom også i friminuttene i alle årene elevene går på skolen. Objektene skal være varige dekorasjoner i skolelandskapet. Positive minner som elevene vil huske for resten av livet – og for mange inspirere til videre realfaglig utdanning. Det er målet med Realfagparken.

Modellen av solsystemet

Modellen er monter på den ca 110 kvadratmeter store sydveggen av Åretta ungdomsskole. Elevene møter den når de går til og fra skolebussen. Diameteren på plutobanen er 6 meter. Metallet i modellen er aluminium og himmellegemene er farget akryl som er innvendig opplyst vha optiske fibrer. Informasjonstavla ved bakken er en laserkuttet stålplate med LED bakgrunnsbelysning.

solsystemet.bmp

Galileis huske

Huska er laget etter ide fra Otto Øgrim og Svenn L. Andersen kjent fra ”Fysikk på roterommet” som i sin tid ble sendt på NRK. Den har blitt oppkalt etter Galileo Galilei (1564 - 1642) som regnes som grunnleggeren av moderne eksperimentell fysikk. Slik var han med å bane vei for den naturvitenskaplig forskningen som er grunnlaget for dagens teknologiske samfunn. Huska viser pendelens prinsipp, hvilket Galileo oppdaget. Dette ledet til bruken av pendel i klokker – som ble et stort sprang for å måle tiden på en enkel og nøyaktig måte. Galileis huske er testet og huska – eller rettere sagt huskene – går så det suser. Maken huske vites ikke.

Husken

Asteroiden på plass i solsystemmodellen

 

Mandag 11. juni startet arbeidet i modellen og 20. juni kunne avgangskullet – stjernekullet, eller rettere sagt asteroidekullet – fotograferes under modellen med  asteroiden (4759) Åretta på plass mellom Mars og Jupiter. Det var dette kullet som gjorde innsatsen som førte til at Åretta ble en av de tre vinnerskolene i Astronomiåret 2009, og fikk en asteroide oppkalt etter skolen. I tillegg til, at asteroiden har kommet opp i modellen, så har alle himmellegemene blitt byttet ut og disse har fått flotte bøssinger i aluminium, lyset i kulene har blitt skiftet ut med LED, infotavla har fått skåret inn Asteroiden (4759) Åretta og tavla har fått ny LED. Vargsstad-elever har maskinert bøssingene og utført omfattende arbeid i modellen.
En spesiell takk til Sparebankstifelsen DNB NOR, Partnerplast AS, Vargstad vgs, dr. ing. Knut Erling Moen og SINTEF Raufoss Manufacturing AS, Lillehammer Elektro AS, Gunnar Hippe AS og Søre Ål Grendeutvalg.

  2012 3