Velkommen til Nordre Ål skole

Nordre Ål skole stod klart til skolestart høsten 2019 og huser elever fra tidligere Ekrom og Kringsjå skolekrets. Ved skolestart i 2021 har vi 524 elever.

Skolen er heldig som har et uteområde som inspirerer til fysisk aktivitet, lek og læring og i tillegg har vi kort avstand til bysentrum med alle muligheter det innebærer. Skolen har faglig dyktige lærere og assistenter, engasjerte foreldre og et aktivt FAU. Forholdene ligger med andre ord til rette for at elevene skal oppleve at de går på en skole med støttende miljø både hjemme og på skolen.

 

Om skolen

Skolen er bygget i massivtre og har 24 klasserom og kapasitet til 672 elever fordelt på 1.-7.trinn.
Skolen er over 3 plan og er på 8400 kvadratmeter, hvorav 1500 kvadratmeter er en flott flerbrukshall.

Ønsker du å leie skolen? Vi har en flott ny flerbrukshall, samt kantineareler, møterom og musikkrom. Mer informasjon finner du her. 

Skolen har sin egen skoleavis.
Utgave 1 - Februar 2020 kan leses her.

Utgave 2 - April 2020 kan du lese her

Utgave 3 - Juni 2020 kan du lese her

Utgave 4 - Oktober 2020 kan du lese her

Utgave 5 - Halloween 2020 kan du lese her

Utgave 6 - Desember 2020 kan du lese her

Utgave 7 - Mars 2021 kan du lese her

Utgave 8 - Juni 2021 kan du lese her

 

Bilder fra Offin
Fotograf Peder Otto Dybvik

DSC06408 NordreÅlSkole-Foto PederOttoDybvik.jpg DSC06326 NordreÅlSkole-Foto PederOttoDybvik.jpg DSC06432 NordreÅlSkole-Foto PederOttoDybvik.jpg DSC06468 NordreÅlSkole-Foto PederOttoDybvik.jpg DSC06516 copy NordreÅlSkole-Foto PederOttoDybvik.jpg
DSC06471 NordreÅlSkole-Foto PederOttoDybvik.jpg

Kontakt oss og undervisningstider

Nordre Ål skole
Gamle Kringsjåvegen 54
2618 Lillehammer

Åpningstider 

Skolens administrasjon er å treffes alle dager fra 08.00-15.30. Fredager til 15.00
SFO har ordinære åpningstider fra 07.30-08.45 og 13.15/14.30-16.30

Skolens undervisningstider finner du her 

Hovednummer 61 26 52 80
Laila Owren, rektor 948 62 975
May Britt Høistad, avdelingsleder 1. klasse og fungerende SFO leder 992 26 420
Tove Berg Nilsen, avdelingsleder 2.-4. klasse 414 83 020
Reidun Langvegg Stalsberg, avdelingsleder 5.-7. klasse 986 66 229
Eli-Brit Y. Holen, sekretær 61 26 52 80
Rik de Boer, vaktmester 482 10 324
Sigrun Bjørnbekk, helsesykepleier 908 08 842
Kari Inga Tande Rustad, helsesykepleier 948 56 897
SFO 1. trinn 907 10 488
SFO 2. trinn 907 01 382
SFO 3. trinn 907 10 349
SFO 4. trinn 948 86 440
 
 
 
 

Kontaktlærere

Skoleåret 2021 - 2022.

Hvert trinn er delt inn i klasser med en eller flere kontaktlærere. Lærerene på trinnet planlegger og gjennomfører undervisningen sammen. Det lages læringsplaner som går over en eller to uker med utgangspunkt i periodeplaner. Disse planene er felles for trinnet. Foreldrekontaktene og kontaktlærerene på trinnet planlegger og gjennomfører trinnvise foreldremøter minimum to ganger i året

1.TRINN 
Kontaktlærer 1A: Anne Gro Hovda Berg
Kontaktlærer 1B: Elisabeth Moen
Kontaktlærer 1C: Liv Kari Haug

2.TRINN 
Kontaktlærer 2A: Nina Andersen
Kontaktlærer 2B: Julie Stubrud
Kontaktlærer 2C: Hedvig Bleken
Kontaktlærer 2D: Lars Magnus Rustad Stakston

3. TRINN 
Kontaktlærer 3A: Marte Vea
Kontaktlærer 3B: Marit Rødølen Opsahl
Kontaktlærer 3C: Torhild Aaseth

4.TRINN
Kontaktlærer 4A: Siv Hege Skansen Lien
Kontaktlærer 4B: Inger Johanne Hammerdal
Kontaktlærer 4C: Ann-Kristin Skrefsrud

5.TRINN 
Kontaktlærer 5A: Elin Gjerdet
Kontaktlærer 5B: Mari Bjørkhaugen
Kontaktlærer 5C: Lene Haraldsen
Kontaktlærer 5D: Erik Moseng

6.TRINN 
Kontaktlærer 6A: Andres Taarud Hølmo
Kontaktlærer 6B: Ellen Løkken
Kontaktlærer 6C: Ragnhild Skundberg

7.TRINN 
Kontaktlærer 7A: Øivind Ahlsen
Kontaktlærer 7B: Heidi Margrete Nilsen
Kontaktlærer 7C: Hanne Trønnes  

Foreldrekontakter og FAU

Foreldrekontakter
Samarbeidet mellom foreldrene er også viktig. Når foreldrene kjenner hverandre, er det lettere å snakke sammen om regler for barna. Og når barna vet at foreldrene snakker sammen, gjør det dem tryggere på hverandre. Foreldrekontakten er spesielt viktig for samarbeidet mellom foreldrene, og med kontaktlæreren. 
Det velges en foreldrekontakt og en vara pr. klasse.

Foreldrekontakter
1A Martin Farstad Jenssen
1B Berit Regine Moen Neverdal
1C Julie Stubrud
2A Mari Hovdhaugen
2B  
2C Live Melby
2D Katinka Christiansen
3A Ole Henrik Lystad
3B Tone Colbjørnsen
3C Elin Skikstad Ottesen
4A Trond Nilsen
4B Vibeke Stenshagen 
4C Karen Lauvålien
5A Gorm Møller
5B Britt Helen Høvik
5C Liv Edsberg
5D Elisabeth Aasen Moen
6A  
6B Gunn Heidi Sorknes Holme 
6C  
7A Britany Terese Eikanger
7B Mariann Torfinnsdotter Bjelle
7C Olav Brostrup Müller
   

Les mer om foreldrekontaktens rolle på FUG sine hjemmesider

FAU
I tillegg velges det en representant fra hvert trinn og 1 vara til FAU (Foreldrerådets arbeidsutvalg). 
Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

Valgte representanter for 2020-2021

​FAU leder er Jannicke Walle Hjørungdal
Sekretær er Hanne Haaland Carlsson

FAU

Referat fra FAU møter skoleåret 2019-2020

15.10.19

05.11.19

03.12.19

07.01.20

04.02.20

03.03.20

14.04.20

05.05.20

Protokoll fra årsmøtet

 

 

 

 

 

 

 

Referat fra FAU møter skoleåret 2020-2021

08.09.20

30.09.20

28.10.20

25.11.20

03.02.21

10.03.21

07.04.21

05.05.21 - Gjennongang av elevundersøkelsen

08.06.21

Protokoll fra årsmøtet

 

Referat fra KFU møter skoleåret 2020-2021

18.01.21

22.03.21

26.04.21

Referat fra FAU møter skoleåret 2021-2022

23.09.2021 

05.10.2021

02.11.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. TRINN
Roar Undlien

2. TRINN
Caroline Bræin Klette

3. TRINN
Tove Høyemsvoll

4.TRINN
Einar Amsrud

5. TRINN
Helga Marie Sørhagen

6. TRINN
Steinar Grue

7. TRINN
Anita Holmestad

 

Les mer om FAU på UDIR sine hjemmesider og på FUG sine hjemmesider

Helsesykepleier

Alle skolebarn skal ha tilbud om skolehelsetjeneste.
Denne tjenesten skal ta vare på elevenes helse og trivsel og forebygge sykdom og skade. Helsesykepleiers viktigste oppgave er å ta vare på barn og unges fysiske og psykiske helse. 
Elever, foreldre og lærere er velkommen til samarbeid om elevenes helse og trivsel.

Helsesykepleier har taushetsplikt.

Helsesykepleier på Nordre Ål skole skole er Sigrun Bjørnbekk og Kari Inga Tande Rustad. Ta gjerne kontakt
Sigrun tlf. 908 08 842 Eller benytt epost
Kari Inga tlf. 948 56 897 Eller benytt epost


Vi minner om at sensitive opplysninger ikke bør oppgis på epost. Du kan også nå helsesykepleier på Helsestasjonen i Storgata 170, telefon: 61221770

Du er velkommen til å ta kontakt,

Les mer om skolehelsetjenesten i barneskolen her.

 

 

 

Visma Flyt skole

Vi ønsker en god kommunikasjon mellom skolen og hjemmet og i den forbindelse så har Lillehammer kommune har anskaffet et nytt skoleadministrativt system; Visma Flyt Skole (forkortet VFS). Som foresatt med barn i Lillehammerskolen har du tilgang til dette systemet, både via en foresattportal og via en app.

Vi anbefaler at du gjør deg kjent med foresattportalen og laster ned appen. Foresattportalen finner du på internettadressen skole.visma.com/lillehammer

 

Hva betyr dette for meg?

VFS er et fullverdig skoleadministrativt system og her du vil finne all skole- eller SFO-relatert informasjon om dine barn i Lillehammerskolen. Dette inkluderer blant annet

  • administrering av kontaktinformasjon til deg og ditt barn
  • digital kommunikasjon med skolen, herunder sende og motta meldinger (som samles i en digital meldingsdagbok), administrering av digitale samtykker (publisering av bilder, utdeling av jodtablett, skyss i privat bil med flere) samt søknader om permisjon eller skolefri
  • administrering av eventuelle SFO-plass
  • finne alt registrert fravær

 

Hva med MobilSkole?

VFS erstatter MobilSkole og all digital kommunikasjon vil nå foregå i VFS.

Det er veldig viktig at alle foresatte logger seg på foresatteportalen og laster ned appen så vi sikrer best mulig kommunikasjon.

 

Ta kontakt med skolen dersom du har spørsmål vedrørende VFS.