For å sikre framdrift i satsingen skal det settes ned en arbeidsgruppe med representanter fra Oppland fylkeskommune, Fylkesmannen og fra Lillehammer, Gausdal og Øyer kommuner. Arbeidsgruppa skal arbeide med følgende målsettinger:

- Øke bruken av tre i høyere bebyggelse i regionen, som en videreføring av tidligere byggetradisjon.

- Sikre at bruk av tre som konstruksjons- og byggematerialer vurderes i forbindelse med oppstart av offentlige byggeprosesser.

- Sørge for at bruk av miljøvennlige byggematerialer kommer inn i planbestemmelsene i kommuneplaner og reguleringsplaner og at tre velges som byggemateriale.

- Øke kunnskapen om bruk av tre som byggemateriale og skape en positiv holdning til bruk av tre blant byggherrer, entreprenører og arkitekter.