Hensikten med møtet er å gi informasjon om kommunereformen: hva skjer, hva er bakgrunnen og hva vil skje videre. Like viktig er det å få innspill tilbake: hva er viktig for innbyggerne i denne prosessen? Målet med møtet er å få til en spennende samfunnsdebatt, der ulike mennesker med ulikt ståsted kan diskutere Lillehammers fremtid, muligheter og utfordringer.

PROGRAM:

Fire innledere med en kort presentasjon hver:
Espen Granberg Johnsen (ordfører) Bakgrunn og prosess
Merethe Lerfald (Østlandsforskning) Helt fersk rapport. Innspill til kommunereformarbeidet.
Hans Rindal (næringslivsmann - og innbygger)  Refleksjoner
Øystein Bryde (Fellesorganisasjonen) Noen kritiske spørsmål?

Tilstede er også:
Politikere fra de ulike partiene:
Espen Granberg Johnsen (Ap)
Ole Rolstad (H)
Jytte Sonne Juliussen (KrF)
Gunnar Linderud (SV)
Terje Rønning (V)
Turid Thomassen (Rødt)
Per Prestrud (Sp)
Astrid Gaasand (Frp)
Torbjørn Dahl (MDG)

Ove Gjesdal (daglig leder Visit Lillehammer)
Joakim Marthinsen (leder i elevorganisasjonen i Oppland)

Olav Brostrup Müller fra GD er ordstyrer.

Velkommen, uansett hvilken kommune du bor i – vi håper på mye folk, stort engasjement og en spennende og lærerik kveld!