Meierigården

Meierigården er et åpent møte-, være- og lærested for alle som direkte eller indirekte berøres av demenssykdom, og for alle som er interessert i å bidra til et mer demensvennlig samfunn. 
Meierigården tilbyr faste aktiviteter, mandag – fredag kl 12.00,  innenfor sang og musikk, enkel trening og foredrag. Det er også mulig å bare komme innom for en kopp kaffe, dagens aviser og en god prat. Det er ingen påmelding og alle er like velkomne! 
Meierigården har lokaler i Wieses gate 2 C, i Lillehammer sentrum, og er et lavterskeltilbud som driftes av Miljøbehandlingsteamet.

Vi har åpent fra kl 11.30 - 14.30 alle hverdager med mulighet for å kjøpe seg en kopp med varm drikke og sosialt samvær med andre. Ønsker du en samtale, delta på arbeidsgruppe med maling- og vedlikeholdsoppgaver eller få kartlagt musikken du liker, ta gjerne kontakt på tlf: 948 60 053. 

Link til Facebook her.

Link til program her.

 

Aktiv omsorg

Aktiv omsorg Lillehammer er et åpent tilbud for alle og tilrettelegger for aktiviteter ved byens bo- og servicesentre. Det er varierte aktiviteter innenfor sang og musikk, håndarbeider, bevegelsestrening, utflukter, m.m.  Tilbudet varierer noe fra sted til sted og er utarbeidet med utgangspunkt i deltagernes ønsker.
Ukeprogram finner du på Facebook. Det er også informasjonsskjemaer på alle bo- og servicesentrene. 

Dersom du ønsker matfellesskap sammen med andre, eller ønsker å kjøpe middag kan du se oversikten over bo- og servicesenterenes tilbud her.

Velkommen til aktiviteter på bo- og servicesentrene!

Ved spørsmål, ring Servicesentret 61 24 86 00, og de vil sette deg i forbindelse med Aktiv omsorg.

Mer informasjon her

 

Dagsenter på Lillehammer helsehus

Dagsentertilbudet er lokalisert ved Lillehammer helsehus. 

Dagsenteret er inndelt i to avdelinger tilrettelagt for personer med demenssykdom. Avdelingen har 8 plasser, og er åpent hver ukedag. 

Det er også kveldsåpent en kveld i uka i denne avdelingen. Kveldstilbudet har 6 plasser.

Det tilbys tilrettelagte aktiviteter både individuelt (eks håndarbeid, maling, puslespill) og i grupper (eks turgåing, sang, stoltrim, sittedans, sykkeltur).

Brukere kan også delta på fellesaktiviteter på helsehuset. 

Det serveres frokost og middag, og det er fokus på trivsel og trygghet i et stimulerende inkluderende miljø. 

Vil du lese mer om Lillehammer helsehus, kan du trykke her.