Meierigården

Meierigården er et åpent møte-, være- og lærested for alle som direkte eller indirekte berøres av demenssykdom, og for alle som er interessert i å bidra til et mer demensvennlig samfunn. 
Meierigården tilbyr faste aktiviteter, mandag – fredag kl 12.00,  innenfor sang og musikk, enkel trening og foredrag. Det er også mulig å bare komme innom for en kopp kaffe, dagens aviser og en god prat. Det er ingen påmelding og alle er like velkomne! 
Meierigården har lokaler i Wieses gate 2 C, i Lillehammer sentrum, og er et lavterskeltilbud som driftes av Miljøbehandlingsteamet.

Vi har åpent fra kl 11.30 - 14.30 alle hverdager med mulighet for å kjøpe seg en kopp med varm drikke og sosialt samvær med andre. Ønsker du en samtale, delta på arbeidsgruppe med maling- og vedlikeholdsoppgaver eller få kartlagt musikken du liker, ta gjerne kontakt på tlf: 948 60 053. 

Link til Facebook her.

Aktiv omsorg

Aktiv omsorg Lillehammer er et åpent tilbud for alle og tilrettelegger for aktiviteter ved byens bo- og servicesentre og Lillehammer helsehus. Det er varierte aktiviteter innenfor sang og musikk, håndarbeider, bevegelsestrening, utflukter, m.m.  Tilbudet varierer noe fra sted til sted og er utarbeidet med utgangspunkt i deltagernes ønsker.
Ukeprogram finner du i GD, under «Det skjer», eller på Facebook. Det er også informasjonsskjemaer på alle bo- og servicesentrene. 

Velkommen til aktiviteter på bo- og servicesentrene og Lillehammer helsehus!

Ved spørsmål, ring Servicesentret 61 24 86 00, og de vil sette deg i forbindelse med Aktiv omsorg.

Mer informasjon her

 

Sygard Toft

Sygard Toft er en sertifisert Inn på tunet gård som tilbyr dagtilbud for hjemmeboende personer med demens etter avtale med Lillehammer kommune.

Gården er vakkert beliggende i Follebu, og drives i dag av 11. og 12. generasjon i familien Toft. Det er flere dyr på gården. Dagtilbudet er to dager i uka, og deltakerne hentes og kjøres hjem av miljøarbeiderne på gården.

Aktiviteter legges til rette etter den enkeltes dagsform og interesser, slik at de som mottar tilbudet opplever mestring. Det er fokus på fysisk aktivitet, gode måltider og sosialt samvær. Deltakerne skal oppleve trygghet og humor i rammen av livet på tunet og ved bruk av naturen rundt gården.

Tilbudet er søknadspliktig. 

Link til Sygard Toft Facebookside finner du her

Dagsenter på Lillehammer helsehus

Dagsentertilbudet er lokalisert ved Lillehammer helsehus. 

Dagsenteret er inndelt i to avdelinger hvor Dagsenter 2 er tilrettelagt for personer med demenssykdom. Avdelingen har 8 plasser, og er åpent hver ukedag. 

Det er også kveldsåpent en kveld i uka i denne avdelingen. Kveldstilbudet har 6 plasser.

Det tilbys tilrettelagte aktiviteter både individuelt (eks håndarbeid, maling, puslespill) og i grupper (eks turgåing, sang, stoltrim, sittedans, sykkeltur).

Brukere kan også delta på fellesaktiviteter som Aktiv omsorg arrangerer på helsehuset. 

Det serveres frokost og middag, og det er fokus på trivsel og trygghet i et stimulerende inkluderende miljø. 

Vil du lese mer om Lillehammer helsehus, kan du trykke her.