Eli Saastad er leder for Lillehammer Næringsforening. Da hun kom flyttende fra Oslo, var det til en by som tok imot henne med åpne armer. En by der vertskapsrollen stod sterkt. En by med kraft og muligheter.

Slik er det fortsatt, mener hun - men etterlyser likevel en større, mer helhetlig plan for hvordan Lillehammer skal utvikle seg i årene som kommer. - I frykt skaper man ingenting, sier Saastad og påpeker det åpenbare: Det man vier oppmerksomhet, blir det mer av. Hvis Lillehammer skal vokse og utvikle seg i årene som kommer, må vi ta utgangspunkt i det som allerede er de sterkeste fortrinnene våre. Og der har nettopp kulturfeltet en spesiell plass.

Eli Saastad møter kultursjef Olav Brostrup Müller til samtale i episoden som nå ligger ute på flere forskjellige plattformer, blant annet Spotify og Youtube