Meierigården

 

Logo Meierigården

 

I Meierigården finnes et åpent møte-, være- og lærested for alle som direkte eller indirekte berøres av demenssykdom, og for alle som er interessert i å bidra til et mer demensvennlig samfunn.

Hva fyller livet ditt med innhold? Hva om det skulle skje noe som gjør at du mister litt taket i livet du gjerne vil leve? Hva skal til for at det forsatt skal være mulig å være delaktig, på tross av redusert helse? Miljøbehandlingsteamet møter lag og foreninger, familier og enkeltpersoner med disse spørsmålene.

Meierigården er et tilbud for innbyggere i Lillehammer kommune.

Våre åpningstider: 

Alle hverdager kl 10 - 15

Tirsdager langåpent kl 10 - 20

program vår 19.pdf

I første etasje er det mulig å bli med på en eller flere daglige aktiviteter eller bare finne seg en rolig plass i “allrommet”. Her kan du møte alt fra stolte foreldre med babyene sine til unge og voksne i alle aldre. Kom når du har lyst, ingen påmelding. Dagens vert kan tilby dagens aviser og har også kaffe og te på lur. Alle er like velkomne. I andre etasje finner du rådgivnings- og oppfølgingssenteret for personer med demens og deres pårørende. Her er det rom for de gode samtalene, eller for en stund i stillhet.

Sammen med den enkelte, deres pårørende og nære nettverk utvikler vi dagaktivitetstilbud for personer med demens, helst så tidlig som mulig i en sykdomsutvikling. Ta kontakt med oss dersom du ønsker en uforpliktende samtale. Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege.

Vi kan også låne ut et lite utvalg av teknologiske hjelpemidler som en mulig hjelp i hverdagen.

 

Miljøbehandlingsteamet

Det er Miljøbehandlingsteamet i Lillehammer kommune som drifter Meierigården. Vi er tilstede i Meierigården alle hverdager.

Miljøbehandlingsteamet: Tlf. 948 60 053 (døgnåpen tjenestetelefon)

Leder: Ruth Elisabeth Engøy, tlf. 416 99 449

Miljøkoordinatorer:

Karin Aaen

Christel Haugerud

Lene Brendløkken

Anne Kine Rønning

Hilde Ågot Valleraune

Jakob Lund Paulsen

Monica Holten-Andersen

 

Følg oss på Facebook (Meierigården Lillehammer kommune) eller følg med i "Det skjer" i GD for oppdatert program.

Meierigården sommer.jpg

Oversikt over aktivitetstilbud for seniorer

I samarbeid med lag og foreninger er det utarbeidet oversikt over aktivitetstilbud for seniorer i Lillehammer. Oversikten ligger på kommunens hjemmesider, men kan også sendes deg i posten.

Kontaktperson: Kristine Holen Klæboe, tlf. 468 07 384.

Se også mer om kommunens nye tilbud om forebyggende hjemmebesøk her:

http://www.lillehammer.kommune.no/forebyggende-hjemmebesoek.445064.no.html

 

Samarbeidspartnere

Kommunen samarbeider med Nasjonalforeningen Lillehammer demensforening om videreutvikling av tilbud og tiltak innen demensomsorgen. Eksempler er tilrettelegging for og gjennomføring av pårørendeskole, utdanning av aktivitetsvenner, gjennomføring av kampanjen «Demensvennlig samfunn», gjennomføring av ulike typer samtalegrupper og tilbud om kontakt med «likeperson» (dvs. person som har egen erfaring som pårørende).

Leder Nasjonalforeningen Lillehammer demensforening: Aril Bjørkøy, tlf. 906 79 479

Lillehammer kommunes Seniorråd er et lovpålagt brukerutvalg som skal medvirke i beslutningsprosesser som kan påvirke levekår for eller velferdstilbudet til kommunens seniorer.

Innspill til Seniorrådet kan gjøres ved å kontakte rådets leder: Arne Norborg tlf. 905 18 069.