Gjennom året setter Den kulturelle spaserstokken opp flere flotte konserter og forestillinger på bo- og servicesentrene og på Lillehammer helsehus. Arrangementene er åpne for alle som ønsker, og de er gratis for publikum. Hver forestilling annonseres i kulturkalendrene på nett og med plakater på bo- og servicesentrene og Lillehammer helsehus. 

Som en del av Den kulturelle spaserstokken er det ukentlige sangstunder på bo- og servicesentrene og på Lillehammer helsehus. I tillegg er det ukentlige øvelser med Lillehammer og Øyer seniorteater. Seniorteateret har øvelser i Øyer, og forestillinger i både Gausdal, Øyer og Lillehammer.

Er du artist eller utøver som ønsker å være med i Den kulturelle spaserstokken kan du sende inn ditt tilbud til postmottak@lillehammer.kommune.no. Det er ingen tilskuddsmidler knyttet til Den kulturelle spaserstokken.

Har du spørsmål om Den kulturelle spaserstokken, kan du sende e-post til Ane Solstuen eller ringe på 61105198.