Den nødvendige samtalen med foreldre:

Når du er bekymret for et barn er det viktig å gjennomføre en samtale med foreldrene. Samtalen tar utgangspunkt i bekymringen, og baserer seg på konkrete og systematiske observasjoner av barnet.

Målet med samtalen;

 • Dele bekymringer dere har for barnet.
 • Skape et samarbeid med foreldrene for å sikre barnets trivsel og utvikling.
 • Sette i gang prosesser som kan hjelpe barnet og familien.
 • Avklare om det er behov for ytterligere støtte fra andre instanser.

Forberedelse;

 • Hvem skal delta i samtalen, det kan være en fordel å være to.
 • Beskriv med stikkord hva bekymringen for barnet går ut på, konkretiser situasjoner og hvordan dere ser at barnet strever.
 • Lag en liste over punkter det er viktig å formidle.
 • Avtal på forhånd hvem som skriver referat og hvem som sikrer at dere kommer igjennom alle punkter.
 • Fastsett hvor lenge samtalen skal vare.
 • Gjennomgå hvordan dere tror samtalen kommer til å forløpe og forbered ulike alternative muligheter.
 • Vurder om dere har behov for hjelp fra noen med mer kompetanse i forkant av samtalen.
 • Inviter foreldrene med informasjon om samtalens formål, tidspunkt, varighet og hvem som vil delta.

Under samtalen:

 • Ha som utgangspunkt for samtalen en holdning om at foreldrene ønsker det beste for sine barn.
 • Balanser beskrivelsen av barnet, mellom det som fungerer godt og det som er vanskelig.
 • Vær barnets stemme
 • .Spør hva foreldrene tenker og om de deler deres bekymring.
 • Gi plass for foreldrenes tanker, frustrasjoner og eventuelt motstand.
 • Tål uenigheter som kan oppstå, ha fokus på barnets situasjon.
 • Hjelp foreldrene å forstå forskjellen på hva som er vanlig for barn og det som vekker bekymring.
 • Ved mistanke om alkoholmisbruk. Hold fokus på bruk av alkohol og ikke misbruk. Gi saklig informasjon om hvordan barn kan reagere på voksnes rusbruk.
 • Dersom barnevernet skal kobles på er det gunstig å gi foreldrene informasjon om hva som vil skje videre. Hva kan barnevernet bidra med av tiltak, hvordan jobber barnevernet.
 • Konkretiser tiltakene dere blir enige om.
 • Oppsummer samtalen og spør om det er behov for ytterligere oppklaringer.
 • Avtal nytt møte.

Refleksjoner etter samtalen:

 • Fikk dere formidlet bekymringen tydelig?
 • Ble det etablert et godt samarbeid med foreldrene?
 • Er referatet skrevet på en slik måte at foreldrene kjenner igjen utsagnene.
 • Vil oppfølgingsplanen sikre god nok progresjon og endring?
 • Hvordan er bekymringen nå?
 • Hvordan skal evnt. øvrig personell informeres?
 • Gi hverandre tilbakemelding etter samtalen, hva gikk bra? Hva var vanskelig?
 • Vil dere trenge bistand fra andre instanser for å hjelpe barnet familien?

( Korus-Øst «Barn i rusfamilier, tidlig intervensjon» 2014, Helsedir. «Fra bekymring til handling» Veileder.)

 

Se film «den nødvendige samtalen», Borgestadklinikken.

https://www.youtube.com/watch?v=TunXgM__7MM