På Trygg oppvekst Lillehammer finner du informasjon om ulike tjenester og tilbud i kommunen. Dersom du jobber med barn og unge, kan du finne verktøy til bruk i jobben. Slik som hvordan snakke med barn om vanskelige tema, hvordan ta den nødvendige samtalen med foreldre, kjennetegn hos sårbare barn og unge, risiko og beskyttelsesfaktorer, hvordan ta tak i bekymring du har rundt et barn.

Barn, ungdom og foreldre kan selv kan finne ut av hvor de kan søke hjelp.