Hva lærer jeg på kurset?

 • Du vil få opplæring i ulike metoder og teknikker du kan bruke for å bli bedre fra din depresjon og redusere tilbakefall. 
 • Du vil lære om forebygging av depresjon ved å bli klar over egne signaler og kjennetegn. 

Hva må du som kursdeltaker gjøre

Hva forventer vi av deg?

 • Du velger selv hvor mye du vil dele.
 • Du gjør hjemmeoppgavene.
 • Du gir beskjed om du er forhindret fra å komme.

Hva kan du forvente av oss?

 • Alle kursholderne har taushetsplikt.
 • Tilpasset veiledning.
 • Tilgjengelige kursholdere du kan ta kontakt med i løpet av kurset

Praktiske opplysninger

 • Kurset blir ledet av godkjente kursledere.
 • Kurset går over 8 uker – en samling per uke
 • Hver kursdag varer 2,5 time med innlagte pauser.
 • Vi bruker kursboka kurs i mestring av depresjon gjennom hele kurset. Boka koster 500,-
 • Etter du har meldt deg på kurset tar vi kontakt med deg for en informasjonsamtale om kurset.
 • Du får tilsendt en anonym spørreundersøkelse på SMS ved kursets slutt
 • Kurs kan bli flyttet eller avlyst ved få påmeldte

Datoer for kursoppstart 2022

Våren 2022:
16.februar klokken 12:30 - 15:00 Sted: Fåberggata 128   (Kurset er fullt) 

Høsten 2022: 
19.oktober klokken 12:30 - 15:00 Sted: Fåberggata 128 

Om depresjonsmestring (veiledet selvhjelp)

Om kurs i depresjonsmestring - Rådet for psykisk helse

KiD-kurs veien til et friskere liv (NAPHA) 

I had a black dog Korfilm om depresjon med norsk tekst (DPS Tynset) 

Depresjon hos voksne (Helsenorge)