Om dialogmøter

I starten av prosjektet ble det i hovedsak gjennomført dialogkafeer som var åpne for alle med generelle tema. Etterhvert så vi behovet for mindre møtearenaer hvor brukere, pasienter og pårørende kunne drøfte konkrete tema tilknyttet tjenestetilbudene. Vi har gjennomført dialogkafeer hvor arbeidsgruppa har vært tilstede, og samarbeidet med lokale aktører som Havang, Blå Kors Kompasset, Frisklivssentralen, Veiledningssenteret for pårørende og Sagatun brukerstyrte senter. Dialogmøter og dialogkafeer er etter den samme metoden, forskjellen er størrelsen på arrangementet. Dialogmøter i vår regi er oftest mer rettet mot hvordan brukere, pasienter og pårørende opplever tjenestetilbude de får av kommunen. Dialogkafeene som har generelle temaer hvor det inviteres inn lokale aktører. Vi bruker prosessledelse i disse møtene.

Opplæring i å holde dialoogmøter

Vi arrangerer workshop 28. september 2021 med tema: gjennomføring av dialogmøter. Du finner mer informasjon og kan melde deg på workshopen her.