Tilrettelagte tjenester:

  • Praktisk bistand opplæring
  • Barneavlastning med overnatting

Hjemmetjenesten:

  • Praktisk bistand hushold
  • Hjemmesykepleie
  • Hjemmesykepleie HDO (heldøgns omsorg)

Lillehammer rehabilliteringssenter:

  • Ergoterapi
  • Fysioterapi
  • Hverdagsrehabilitering

For å benytte deg av den digitale kommunikasjonen, forutsetter det at du har en tjeneste fra kommunen som er gjort tilgjengelig på Helsenorge, og at du har gitt samtykket «Full tilgang» på helsenorge.no.

Om du ønsker å få hjelp av andre, for eksempel familiemedlemmer, til å benytte den digitale kommunikasjonen kan du gi dem fullmakt til dette. Se hvordan du kan ordne dette i brosjyren som ligger nederst på denne siden.