Pålogging Visma

Foresatte logger inn på websiden her  (https://skole.visma.com/lillehammer). Man kommer automatisk til ID-porten, hvor man selv velger metode. Det gjøres oppmerksom på at nettleseren Internet Explorer ikke fungerer for Visma Flyt Skole. Som nettleser kan Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari med flere brukes.

Foresatte bruke app for å melde fravær og kan med appen også sende korte beskjeder til skolen. Appen som må lastes ned heter Min skole. For å ta appen i bruk må man også her gå via ID-porten, og selv velge metode. Med appen er det altså fravær som meldes, diverse samtykker, skjema og annen kommunikasjon med skolen gjøres på websiden.

For at foresatte skal kunne ta i bruk Visma Flyt Skole må man være registrert som foresatt i systemet. Dette går vanligvis automatisk, dersom foresatte ikke får opp noen barn ved pålogging, ber vi om at skolen kontaktes.

Hvem ser hva i Visma

Visma Flyt Skole er tilgangsstyrt, det vil si at ulike brukergrupper har ulike tilganger.

  • Foresatte ser kun informasjon om eget barn.
  • Ansatte ser kun den informasjon som er nødvendig for å utføre den jobben de skal.

Sensitiv informasjon og meldinger skal ikke sendes via Visma.

 

 

Visma med app og webside

Vi ber om at alle foresatte i Lillehammer-skolen laster ned appen Min skole (bilde av appen øverst i teksten, blå med Visma)

Appen benyttes nå til kommunikasjon med skolen. Her finner foresatte medlinger, kan melde fravær, ulike søknader, alle SFO-administrasjon mm

Meldinger fra skolen til hjemmet kommer i appen og eventuelt på e-post.

Visma og SFO

Foresatte søker om SFO-plass og endrer plass i Visma (må bruke websiden).

Beskjed angående levering og henting gjøres også i Visma, dette kan gjøres både i app og på websiden. Foresatte går inn og legger inn en merknad angående en enkelt dag, eventuelt repeterende dager. Dette kan for eksempel være «Kari blir hentet av bestemor i dag».

 

Om Showbie

Showbie brukes til kommunikasjon av oppgaver og tilbakemeldinger mellom lærer og elev i Lillehammer-skolen. Utgangspunktet for foreldretilgang er at tilgangen skal styrke skolens og hjemmets samarbeid om elevens læring og samtidig ivareta elevens og medelevers personvern.

Innsynet er ment å virke motiverende på læringen, ikke overvåkende. Selv om man har mulighet til å logge seg på og se elevens arbeid uten at barnet er klar over det, anbefaler vi at man heller sitter sammen med barnet, og ber det om å vise frem arbeidet sitt.

 

Foreldretilgang Showbie

Foreldretilgang

  • Foresatte gis tilgang til lekse-, informasjonsklasser.
  • Foresatte har tilgang til elevens portefølje, hvor stjernemerket arbeid legges.
  • Det gis ikke tilgang til gruppearbeid av hensyn til medelevers personvern.

Hvordan få tilgang som foresatt?

  1. Du trenger en kode for å få tilgang til ditt barns arbeid i Showbie. Du får koden av læreren, enten på ark eller på e- post.
  2. Du kan laste ned Showbie-appen gratis fra iTunes App Store for dere som har iPhone/iPad eller besøke showbie.com i nettleseren din.
  3. Velg «Registrer deg».
  4. Angi navnet ditt, e-postadressen og lag et passord. Trykk på registrer deg.
  5. Angi foreldrekoden din. Trykk på «Legg til elev».