«Gi mening» er en app alle innbyggere kan laste ned. Som bruker blir man invitert til å besvare korte, konkrete og dagsaktuelle spørsmål. Svarene går direkte og anonymt til ordfører, samt at man selv som bruker kan se statistikk over hva andre har svart på de samme spørsmålene. Det er altså ikke mulig å spore hvem som har svart på spørsmålene eller hva de har svart. Målet er at flest mulig innbyggere skal ta appen i bruk, slik at kommunen får god bredde i innspill/ meninger. Appen vil benyttes i ulike saker og på forskjellige arenaer fremover, og kan lastes ned via App Store og Google Play. 
 

Det første spørsmålet venter på din mening

Den første saken Lillehammer kommune har lagt inn i «Gi mening»-appen omhandler bygging av fotballhall på Stampesletta.

- «Dette har vært en sak med stor interesses hos publikum i flere år, og nå vil kommunen høre hva innbyggerne synes. Skal man kunne realisere en innendørs fotballhall på Stampesletta må kommunen gi bort en tomt. Kommunen må i så fall også invitere eksterne til å bygge, da kommunen selv ikke har økonomi til det. Dette vil innebære flere scenarioer, eksempelvis at man går fra to utebaner til én, at man kanskje reduserer siktlinjen, og at man får privat næringsliv inn på en tomt som tidligere var allemannseie. Vi vil veldig gjerne vite hva innbyggerne mener om denne saken via undersøkelsen vi når har publisert i «Gi mening-appen». Alle som laster ned appen gir et viktig bidrag til videre utvikling av kommunen vår», sier Ingunn Trosholmen, ordfører i Lillehammer.