Lillehammer kommune lanserte Energiportalen høsten 2017. Energiportalen er fortsatt tilgjengelig for alle boligeiere i Lillehammer. 

Gå inn på: http://lillehammer.energiportalen.no/

Hvordan bruke energiportalen
Legg inn adressen din og definer størrelsen på boligen. Deretter krysser du av for hvilke oppvarmingskilder som benyttes i boligen, hvilken standard boligen har og om du har gjort noen oppgraderinger. Så fyller du inn informasjon som antall personer i husholdningen, hvor ofte og hvor lenge hver person dusjer og antall karbad per uke. Du beskriver også innetemperaturen i oppholdsrom og hvor stor andel av boligen som er oppvarmet, hvilken type belysning du har, samt antall kjøleskap, frysebokser, kombiskap og krysser av for om du har vaskemaskin, oppvaskmaskin og tørketrommel.

Etter at informasjonen er fylt inn får du oppgitt dagens forbruk for husstanden din. Dette kan du sammenligne med det reelle forbruket ditt. Velg deretter ønsket tiltak for boligen din og få et anslag for hvor mye energi og penger du kan spare per år.

Videre vil du få opp en oversikt over lokale aktører som kan utføre arbeidet med varmepumpe, vegg, gulv eller vindu. Du kan også kikke på analyser av boligens energibruk og årlig varmetapsbudsjett før og etter energitiltak. I tillegg kan du se hvordan besparelsene fordeler seg over året eller på ulike områder som oppvarming eller belysning.


Se også sak i GD her for å finne ut hvordan det gikk da vi gjennomførte en energianalyse hjemme hos ordføreren!