Ergoterapi innebærer blant annet

• trening av daglige gjøremål eller andre ferdigheter
• tilpassing av aktiviteter, f.eks. arbeidsvaner
• kompensering for tapt funksjon med tekniske hjelpemidler
• tilrettelegging for aktiv fungering i hjem og fritid
• veiledning, informasjon og undervisning
• tilrettelegging og endring av bolig og/eller boligplanlegging

Fagleder ergoterapi: Hanne Marie Flasnes telefon 469 36 272 / 61 24 86 00

Tjenesten utøves ved:
• Rehabiliteringssenteret
• I pasientens hjem
• Lillehammer helsehus
• Dagsenter

Hvordan få tjenesten:
Bruker kan henvende seg direkte til rehabiliteringssenteret for vurdering, råd og veiledning. De brukere som ikke selv kan gjøre henvendelser ivaretas av hjemmesykepleier, pårørende eller andre som kan henvende seg på vegne av bruker.