Evaluering av sak:

Ved bekymring rundt et barn eller en familie skal en ansatt ta opp sin bekymring med foreldrene.

Se rutine http://www.lillehammer.kommune.no/rutine-ved-bekymring-for-barnunge.6088507-456022.html. Ta den http://www.lillehammer.kommune.no/den-noedvendige-samtalen-med-foreldre.6107429-455968.html med barnet og med foreldrene. Vær obs på hvilke http://www.lillehammer.kommune.no/signaler-og-kjennetegn-hos-barn-og-unge.6107424-455896.html barnet/ungdommen gir. Sjekk ut http://www.lillehammer.kommune.no/risiko-og-beskyttelsesfaktorer.6102394-455968.html rundt barnet/ ungdommen. Det er anbefalt å drøfte saken med nærmeste leder eller med kollegaer i første omgang. Ha i tillegg lav terskel for å ta saken videre opp i tverrfaglig team for å få innspill fra flere faggrupper om veien videre.

Når bekymring er delt med familien og det er satt i verk tiltak:

  • Har tiltakene som er satt i verk ført til positive endringer for barnet?

  • Hvordan går det nå med barnets utvikling og trivsel?

  • Hvordan har samarbeidet med foreldrene og familien vært?

  • Hvilke tiltak er satt inn?

  • Hvilke instanser er koblet på? Burde flere eller andre kobles på?

  • Er det et samarbeid som fungerer for familien og tjenesten?

  • Hvem følger opp familien og barnet videre?

  • Når skal neste møte være mellom familien og tjenesten?

  • Hvem holder i saken?

  • Hva skal være oppnådd innen neste møte?