Fakta om selvmord:

Dessverre er vi i en situasjon hvor antall selvmord gradvis har økt de siste årene. Selvmord tar nå flere liv blant unge i Norden enn både trafikkulykker, overdoser og kreft. Når man i tillegg antar at det er mørketall med tanke på selvmord i trafikkulykker, drukningsulykker og fallulykker, er det ikke tvil om at forebyggende arbeid må intensiveres.

Verdens helseorganisasjon (WHO) definerer selvmord som en aktiv, villet handling som fører til døden. Selvmord er blant de tre hyppigste dødsårsakene i verden hos mennesker i aldersgruppen 15-44 år. Selvmord forklares med et uheldig samspill av ytre og indre faktorer.

Ytre faktorer kan være tap av nære relasjoner (dødsfall, skilsmisse og brudd), mobbing, fysisk eller psykisk misbruk eller andre faktorer utenifra som påvirker et menneskets oppfatning av seg selv. Indre faktorer dekker alt fra alvorlig psykisk lidelse til personlig sårbarhet, lav selvfølelse og frykt for tap av anseelse. Ref: www.leve.no

Det er en myte at de som har bestemt seg for å ta livet av seg gjør det uansett om de får hjelp eller ei. Det er også en myte at selvmord kommer fra klar himmel. Det er heller ikke riktig at at de som snakker om å ta selvmord og sender ut åpenbare signaler, ikke kommer til å gjøre det. Å spørre noen om de har tanker om å ta livet sitt, vil ikke forsterke faren for selvmord. Forskning viser at det å få muligheten til å snakke om et vanskelig og personlig tema, for de aller fleste oppleves lindrende og som en lettelse.

Hjelp:

Ved akutt selvmordsfare: 113

Døgnåpne hjelpetelefoner:

Mental helse, hjelpetelefon: 116 123

Kirkens SOS, krisetelefonen: 22 40 00 40

Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111

 

Oppmerksom På Selvmordstanker, OPS!

Det er en myte at selvmord kommer fra klar himmel. De aller fleste som tar selvmord har enten direkte eller indirekte signalisert behov for hjelp. Mange tenker på å ta selvmord, absolutt ikke alle gjennomfører det. De ønsker hjelp.For deg som er bekymret for noen du kjenner; vær OPS på handlinger, utsagn, følelser og livssituasjonen til vedkommende. Våg å ta affære og spør vedkommende, når noen viser tegn til å ha det vanskelig. Handlinger kan være endret oppførsel, uforsiktighet, tilbaketrekning, og alkohol/rusmisbruk. Utsagn kan være "jeg er ensom", "jeg er en byrde", "det er ingen vits", og "jeg orker ikke mer". Følelser vedkommende kan uttrykke er håpløshet, desperasjon, likegyldighet og skam. Livssituasjon til vedkommende kan være krenkethet, avvisning, tap og erfaring med selvmord. Vis at du ser, vis at du lytter, og vis at du bryr deg.

Du SER handlinger, HØRER utsagn, FORNEMMER følelser og FÅR KJENNSKAP TIL livssituasjon.

Spør!

Spør direkte. "har du selvmordstanker?". Da må vi snakke om det. Fortell personen hvilke invitasjoner du har lagt merke til, da viser du at du er oppmerksom og at du bryr deg. Og så viser du at du er kjent med at noen har slike tanker og at du er oppmerksom på det. Du legger her grunnlag for å kunne spørre direkte om tanker om selvmord. De tenker på ordet; Selvmord. Derfor skal også du bruke dette ordet, slik at det ikke er tvil om hva det snakkes om. Vis at du tåler å prate om det, og ikke snakk rundt temaet. Det er en myte at du setter personen på tanken om å ta selvmord dersom du spør. Forskning viser at dersom du spør på en åpen og direkte måte, viser du at du tar personen på alvor, og at du tåler å prate om selvmord.

Dersom du får et svar du ikke helt stoler på, fortsett å prat med personen. Deretter kan du gjenta at du er bekymra og si hva du legger merke til. Da kan du også gjenta spørsmålet om selvmord. Kanskje du nå får et annet svar. Dersom du fortsatt nå ikke får et svar du helt stoler på, sørg likevel for at personen er i sikkerhet. En person som trolig har selvmordstanker skal ikke være alene.


Hør og vær oppmerksom:

Når personen svarer ja på spørsmålet ditt om selvmord og at han tenker på det, ta det rolig og lytt ut mer informasjon. Bruk to ører og be ham fortelle mer. Dette fører til at han opplever at han blir tatt på alvor, det indre kaoset kommer ut og han får hjelp til å sortere tanker.

Sørg for sikkerhet og beskyttelse:

Du skal ikke løse problemene til vedkommende. Du skal sørge for at han kommer i sikkerhet. Dette gjør du ved å ringe etter hjelp. Sørg for sikkerheten ved å overlevere informasjon du har fått, slik som tanker om metode til den som skal ta over og gi videre hjelp. Det er ikke lov med hemmelighold. Dersom du forsøker å hjelpe, men det ender likevel med selvmord, da må du få hjelp, støtte og noen å snakke med. Dersom du valgte å ikke hjelpe, da vil du aldri få svar på om du kunne gjort en forskjell.