Fallvilt er alt vilt som finnes skadet, sykt eller dødt i naturen. Skadet hjortevilt som må avlives, og hjortevilt som felles som skadedyr, er kommunens eiendom. Fallvilt av andre arter er det statlige viltfondets eiendom.
 

Fallviltarbeid er en kommunal oppgave og det er egne fallviltgrupper/ettersøkslag i hver kommune. Fallviltgruppa har ansvaret for kommunens oppgaver knyttet til:

·        Fallvilt
·        Skadet vilt som må avlives
·        Vilt som felles som skadedyr
·        Kommunens oppgaver i forhold til ettersøk under ordinær jakt.
 
 
Påkjørsel av vilt skal varsles til politiet på 02800
 
Ettersøksavtale
Ved all jakt på storvilt er det krav om tilgang på godkjent ettersøksekvipasje. Hvis en ikke har dette selv eller i eget jaktlag må en inngå en ettersøksavtale med en godkjent ekvipasje.
Norsk kennel klubb fører en oversikt over godkjente ettersøksekvipasjer.
 
 

Vakttelefon for fallviltgrupper

Gausdal  
Vakttelefon 953 39 622 
   
Lillehammer  
Vakttelefon 975 69 762
   
Øyer  
Vakttelefon  941 77 862