Det blir middag, kaker, sang og gang rundt juletre på Nansenskolen. Alle som har lyst til å feire i fellesskap med andre er velkomne.

Arrangementet er på julaften 24. desember og varer fra kl. 16.00 til 20.00. Det er gratis og rusfritt.

Du kan velge om du vil være gjest eller om du vil hjelpe til med arrangementet. 

Påmelding

Påmelding gjør du til Lillehammer frivilligsentral på telefon 992 69 600 innen søndag 17. desember.

Lokaler, mat og transport er donert av henholdsvis Nansenskolen, Scandic Lillehammer hotel og Lillehammer taxi.

Arrangementet er i regi av Røde Kors Lillehammer, Kirkens Bymisjon, Havang brukerstyrt senter, Den norske kirke, Frelsesarmeen, Lillehammer kommune og Lillehammer frivilligsentral.