Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Flom

Overvann

Overvannshåndtering

Lillehammer kommune har utarbeidet en temaplan for overvann. Overvannsplanen er et overordnet plandokument for planlegging og håndtering av overvann i kommunen, inklusive retningslinjer for plan- og byggesaker.

DSC_0228

Grunneiers ansvar

I utgangspunktet har den enkelte grunneier selv ansvaret for å sikre seg selv og sin eiendom mot naturskade. Dette innebærer også å sette i verk tiltak for å hindre skader ved store vannmengder.