• Kommunestyre, 39 medlemmer
  • Formannskap, 13 medlemmer
  • Ordfører og varaordfører (blant formannskapets faste medlemmer)
  • Planutvalg, 9 medlemmer
  • Kontrollutvalg, 5 medlemmer
  • Utvalg for helse og velferd, 7 medlemmer
  • Utvalg for oppvekst, utdanning og kultur, 7 medlemmer

Valgresultat 2023

 

Klikk på et råd eller utvalg for å se de folkevalgte

OBS: I en periode mellom 19. oktober og slutten av november vil kommunestyret foreta valg av folkevalgte organer. Når valg er foretatt vil navnene på listene oppdateres så snart som mulig.

Ved spørsmål rundt de folkevalgte, ta kontakt med politisk sekretariat.