Forhåndsstemme på Lillehammer 

I Lillehammer kan du forhåndsstemme fra og med  lørdag 10. august til og med fredag 6. september på Lillehammer bibliotek.

Åpningstider: 

Ma.-fr: 10.00-15.30
To: 22. og 29. august: 10.00-18.00
Lø:10., 24. og 31. august: 11.00-15.00​

Tidligstemme

Du har også mulighet til å avgi din stemme enda tidligere, i perioden mandag 1. juli til fredag 9. august. Det kan du gjøre i Lillehammer rådhus ved servicetorget etter avtale, mellom kl. 10.00 og 14.00 på hverdager.

Forhåndsstemming på institusjoner

19. aug kl 10.00-14.00 Lillehammer helsehus
20. aug kl 10.00-12.00 Horsters Minde bo- og servicesenter
20. aug kl 13.00-15.00 Søre Ål bo- og servicesenter
21. aug kl 10.00-12.00 Gartnerhagen bo- og servicesenter
21. aug kl 13.00-15.00 Busmoen bo- og servicesenter
22. augkl 10.00-12.00 Skårsetlia bo- og servicesenter
22. aug kl 13.00-15.00 Revmatismesykehuset
26. aug kl 10.00-14.00 Høgskolen i Innlandet  avdeling Lillehammer
27. aug kl 10.00-14.00 Høgskolen i Innlandet avdeling Lillehammer
28. aug kl 10.00-12.00 Skogli helse- og rehabiliteringssenter
29. aug kl 10.00-13.00 Sykehuset Innlandet avdeling Lillehammer
30. aug kl 10.00-13.00 Sykehuset Innlandet avdeling Lillehammer
Hjemmestemming

Dersom du er syk eller ufør og ikke kan avgi din stemme i lokalene for forhåndsstemming, kan du søke om å få stemme hjemme. Søknadsfrist: tirsdag 3. september 2019 kl. 12.00.

For å søke, kontakt valgstyret på tlf 906 50 266.