Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Forurensning

Forurenset grunn

Aktsomhetskart for forurenset grunn

Lillehammer kommune har utarbeidet en oversikt over lokaliteter med kjent, mulig og mistenkt grunnforurensning. Aktsomhetskartet er basert på opplysninger i  den nasjonale grunnforurensningsdatabasen, historiske kilder om virksomheter og  kommunens kjennskap til forurenset grunn gjennom tidligere bygge- og  forurensningssaker. 

Åpen brenning bilde

Søknad om åpen brenning

Benytt digitalt søknadsskjema

Gjennom Lillehammer kommunes lokale forskrift er det satt et forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner. Formålet med dette er å forhindre forurensning og helseproblemer i kommunen som følge av slike aktiviteter. Noen typer brenning er likevel unntatt fra forbudet. Søknader om dispensasjon fra forskriften sendes kommunen gjennom digitalt søknadsskjema.


Oljetank

Nedgravde oljetanker i Lillehammer

Har du en nedgravd oljetank på eiendommen din? Eier av en nedgravd tank/grunneier er ansvarlig for å melde inn informasjon om tanken til kommunen, uavhengig av om tanken er i bruk eller ikke. Ansvaret er hjemlet i forurensingsforskriften og Lillehammer kommunes lokale forskrift om nedgravde oljetanker.

Fra fossilt til fornybart

Forbud mot fossil oljefyring

Regjeringen har vedtatt et forbud mot bruk av fyringsolje og parafin i oppvarming av boliger fra 1. januar 2020. Hensikten med forbudet er å redusere klima og miljøbelastningen fra oppvarming av bygninger.