Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Forurensning

Forurenset grunn

Tiltaksplan ved gravearbeid i forurenset grunn

Ved gravearbeider i forurenset grunn skal det utarbeides en tiltaksplan. Tiltaksplanen er en plan for gjennomføring av prøvetaking og massehåndtering. Hensikten med tiltaksplanen er å hindre at mennesker og naturmiljø blir utsatt for helse- og miljøskadelige konsentrasjoner av stoffer.

Forurenset grunn

Aktsomhetskart for forurenset grunn

Lillehammer kommune har utarbeidet en oversikt over lokaliteter med kjent, mulig og mistenkt grunnforurensning. Aktsomhetskartet er basert på opplysninger i  den nasjonale grunnforurensningsdatabasen, historiske kilder om virksomheter og  kommunens kjennskap til forurenset grunn gjennom tidligere bygge- og  forurensningssaker. 

Åpen brenning bilde

Søknad om åpen brenning

Benytt digitalt søknadsskjema

Gjennom Lillehammer kommunes lokale forskrift er det satt et forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner. Formålet med dette er å forhindre forurensning og helseproblemer i kommunen som følge av slike aktiviteter. Noen typer brenning er likevel unntatt fra forbudet. Søknader om dispensasjon fra forskriften sendes kommunen gjennom digitalt søknadsskjema.


Oljetank

Nedgravde oljetanker i Lillehammer

Har du en nedgravd oljetank på eiendommen din? Eier av en nedgravd tank/grunneier er ansvarlig for å melde inn informasjon om tanken til kommunen, uavhengig av om tanken er i bruk eller ikke. Ansvaret er hjemlet i forurensingsforskriften og Lillehammer kommunes lokale forskrift om nedgravde oljetanker.