Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Fosterhjem / Å være fosterhjem

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Et fosterhjem er et privat hjem som tar vare på barn som ikke kan bo hos foreldrene sine. Fosterforeldre samarbeider med barnevernstjenesten i kommunen, og i de fleste tilfellene med barnets familie, om barnets behov og barnets fremtid. 

Å bli fosterhjem er en prossess som skjer i nært samarbeid med barneverntjenesten i kommunen din. Det er ikke uvanlig at en fosterfamilie tar inn barn som de kjenner fra før eller er i slekt med. I andre tilfeller er valget av barn og fosterfamilie et resultat av en vurdering om hva som er best for barnet.

Fosterhjem får økonomisk godtgjøring fra kommunen og opplæring og oppfølging fra barnevernet.

Kriterier/vilkår

Det er en del krav for å bli fosterforelder, men det er helhetsbildet som teller. Du behøver altså ikke å oppfylle alle kravene for å bli vurdert som egnet.

De generelle kravene er:

  • Evne til å gi barn et trygt og godt hjem
  • Evne til å gi omsorg
  • Fleksibel arbeidstid, overskudd og motivasjon
  • Ideel alder er mellom 25 og 67 år
  • Gode nok norskkunnskaper til å kommunisere med skolen og samfunnet for øvrig
  • Du bør ikke være gravid eller planlegge å få egne barn i nær fremtid
  • Trygg og stabil økonomi
  • En vanlig bolig, med plass til et eget soverom til fosterbarnet
  • Politiattest.

Du må også vise en helseattest fra fastlegen din som sier at du har god fysisk og psykisk helse.

aaa

Lover og forskrifter

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

For mer informasjon, se www.lillehammer.kommune.no/barnevern

eller ring barneverntjenesten på telefon 941 33 175 og spør etter teamleder for omsorgsteamet

Søknaden sendes til

Barneverntjenesten
Postboks 986
2626 Lillehammer


 

Saksbehandling

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Barneverntjenesten i Lillehammer
Telefon:61 10 77 00
Epost:postmottak@lillehammer.kommune.no
Postadresse:Postboks 986 2626 LILLEHAMMER
Besøksadresse:Storgata 170 2615 LILLEHAMMER

Andre opplysninger

Oppdatert:2021-08-03 13:24
Gyldig fra2021-08-03
Gyldig til2023-08-01